BABACENTER
 
  • AED
 

AED on tutkimushanke, jossa selvitetään voiko äidin saama raskauden aikainen epilepsialääkitys (antiepileptic drug, AED) vaikuttaa lapsen aivojen kehitykseen sekä miten lääkehoidon vaikutus näkyy myöhemmällä lapsuusiällä.

Tuloksia:

Epilepsialääkkeiden käyttö raskausaikana on usein välttämätöntä sekä äidin että vauvan terveyden kannalta. Joidenkin epilepsialääkkeiden käyttöön (esimerkiksi natriumvalproaattilääkitykseen) raskausaikana tiedetään liittyvän kohonnut riski synnynnäisille epämuodostumille ja oppimisvaikeuksille. Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään näkyvätkö nämä haitalliset vaikutukset jo ensimmäisten elinviikkojen aikana muutoksina vastasyntyneiden aivojen sähköisessä toiminnassa. Lääkkeiden vaikutusta pystyttiin näin tarkkailemaan ennen kuin syntymän jälkeiset ympäristötekijät olivat vielä ehtineet vaikuttamaan löydöksiin. Tutkittavana oli 56 vauvaa, joiden äiti oli raskauden aikana käyttänyt epilepsialääkettä, ja 67 vauvaa, joiden äidit eivät olleet niitä käyttäneet. Tutkimuksessa havaittiin sekä vastasyntyneiden käyttäytymisessä että vastasyntyneiden aivotoiminnassa eroja ryhmien välillä esimerkiksi aivopuoliskojen välisessä kommunikaatiossa ja vastasyntyneille tyypillisten aaltomuotojen ja purskeiden ilmenemisessä.

Tutkimuksessa tehdyt havainnot vahvistavat nykykäsitystä raskaudenaikaisesta epilepsian hoidosta: Raskaudenaikaisen epilepsian hoito on tärkeää sekä äidin että vauvan terveydelle, mutta jo raskautta suunnitellessa tulisi miettiä tarkoin sopiva, mahdollisimman turvallinen, lääkitys sekä äidin että vauvan kannalta.

Linkit:

Effects of prenatal antiepileptic drug exposure on newborn brain activity. Mari Videman; Anton Tokariev; Susanna Stjerna; Reina Roivainen; Eija Gaily; Sampsa Vanhatalo. Epilepsia. 2016 Feb;57(2):252-62. doi: 10.1111/epi.13281. Epub 2015 Dec 25.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26705760

 

Yhteistyössä