BABACENTER
 
  • DINCA
 

DINCA

Digital NeuroCognitive Assessment in Infants (DINCA) (Sorry! Only in Finnish)

Työsuunnitelma 2018-2020 (3 vuotta). Työtä tukee Lastentautien tutkimussäätiö.

DINCA-hankkeeseen kuuluu seitsemän moniammatillista ja poikkitieteellistä osahanketta. Viidessä niistä on mukana kliinisiä potilastutkimuksia ja kaikki osahankkeet kuuluvat samaan kokonaisuuteen, jonka lopputuloksena DINCA tarjoaa kvantitatiivisen, helposti skaalautuvan ja seulontaan sekä hoidon seurantaan soveltuvan tutkimuspatterin koko ensimmäisen ikävuoden ajalle.  Konkreettisena tuloksena DINCA-hankkeessa jalkautetaan uusin tutkimustieto kahtena menetelmänä: i) älypotkupuku, joka mittaa monikanavaisesti lapsen lihasten koordinaatiota lapsen tavanomaisen spontaanin toiminnan yhteydessä sekä ii) esikognitiivinen SRT-testi, jossa silmänliikekameraan perustuva laitteisto kvantifioi lapsen sakkadista reaktioaikaa (SRT) eli visuaalisen attention ja reaktiokyvyn yhdistelmää.

DINCA-hankkeessa rekrytoidaan sekä riskiryhmiin kuuluvia että verrokkilapsia Lastenlinnassa toimivassa BABA-keskuksessa. DINCA-hankkeen työryhmässä toimii usean alojen lääkäreitä, psykologeja , matemaatikoita ja fyysikoita Helsingin yliopistosairaalasta. Yhteistyötahoina on Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto sekä Istituto Stella Maris (Pisa) Italiasta.

 

In cooperation