BABACENTER
 
  • DINCA
 

Digitaalinen neurokognitiivinen arvio imeväisellä (DINCA) (Digital NeuroCognitive Assessment in Infants)

DINCA-hankkeeseen (2018-2020) kuuluu seitsemän moniammatillista ja poikkitieteellistä osahanketta. Viidessä niistä on mukana kliinisiä potilastutkimuksia ja kaikki osahankkeet kuuluvat samaan kokonaisuuteen, jonka lopputuloksena DINCA tarjoaa kvantitatiivisen, helposti skaalautuvan ja seulontaan sekä hoidon seurantaan soveltuvan tutkimuspatterin koko ensimmäisen ikävuoden ajalle. Konkreettisena tuloksena DINCA-hankkeessa jalkautetaan uusin tutkimustieto kahtena menetelmänä. Näistä toinen on älypotkupuku, joka mittaa monikanavaisesti lihasten koordinaatiota lapsen tavanomaisen spontaanin toiminnan yhteydessä. Tämän lisäksi kehitämme esikognitiivisen SRT-testin, jossa silmänliikekameraan perustuva laitteisto kvantifioi lapsen sakkadista reaktioaikaa (SRT) eli visuaalisen tarkkaavaisuuden ja reaktiokyvyn yhdistelmää.

DINCA-hankkeessa rekrytoidaan sekä riskiryhmiin kuuluvia että verrokkilapsia. DINCA-hankkeen työryhmässä toimii useiden alojen lääkäreitä, psykologeja, matemaatikoita ja fyysikoita Helsingin yliopistosairaalasta. Yhteistyötahoina ovat Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto sekä Istituto Stella Maris (Pisa) Italiasta. Työtä tukee Lastentautien tutkimussäätiö

 

Yhteistyössä