BABACENTER
 
  • RAMAVA
 

RaMaVa (2011-2016) oli tutkimushanke, jossa selvitettiin, voiko raskauden aikana käytettävä mielialalääkitys vaikuttaa lapsen aivojen kehitykseen, sekä miten lääkehoidon tai muiden äidin masennukseen liittyvien tekijöiden vaikutus näkyy myöhemmällä lapsuusiällä. Tutkimuksen vastuulääkäri oli LT Mari Videman ja tutkimus oli osa Videmanin väitöskirjahanketta.

Tuloksia:

Suomessa masennusta lääkitään yleisesti SSRI-lääkkeillä. Niiden käyttö raskausaikana ei aiheuta silminnähtäviä epämuodostumia. RaMaVa-tutkimuksessa tutkittiin vauvojen aivojen sähköistä toimintaa pian syntymän jälkeen, koska silloin voidaan selvittää pelkästään raskauden aikana tulleita lääkevaikutuksia paremmin kuin myöhemmällä iällä. Tutkittavana oli 22 vauvaa, joiden äiti oli raskauden aikana käyttänyt SSRI-lääkkeitä. Verrokkiryhmänä oli 62 vauvaa, joiden äideillä ei ollut SSRI-lääkitystä. Tutkimuksessa havaittiin vastasyntyneiden käyttäytymisessä vain vähäisiä eroja ryhmien välillä, mutta vastasyntyneiden aivosähkötoiminnassa havaittiin useita eroja aivopuoliskojen välisessä kommunikaatiossa ja aivokuoren paikallisessa synkronoitumisessa. Nämä muutokset eivät olleet yhteydessä äidin psykiatriseen oireiluun, joten muutosten katsottiin liittyvän ensisijaisesti raskauden aikana käytettyyn lääkitykseen.


Linkit:

Lehdistötiedote

Newborn Brain Function Is Affected by Fetal Exposure to Maternal Serotonin Reuptake Inhibitors. Mari Videman; Anton Tokariev; Heini Saikkonen; Susanna Stjerna; Hannu Heiskala; Outi Mantere; Sampsa Vanhatalo. Cerebral Cortex 2016; doi: 10.1093/cercor/bhw153 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27269962

 

Yhteistyössä