BABACENTER
 
  • ÄLYVAATTEET
 

ÄLYVAATTEET

BABA:ssa on kehitetty erilaisia älyvaatteita, jotka mahdollistavat lapsen toiminnan arvioimisen kotioloissa. 

Älypotkupuvun avulla voidaan arvioida ja seurata lapsen motoriikan kehitystä ensimmäisten ikävuosien aikana. 

Lapsen liikkuminen on tärkeää lapsen kehityksen arvioinnissa (Yle podcast 1.11.2022).

Lisää tietoa älyvaatteista löytyy myös englanninkielisiltä sivuilta ja BABA:n youtube-kanavalta (linkki yläreunassa).

Miten älypuvut mittaavat lapsen toimintoja?

Älyvaatteissa käytetään liikettä mittaavia sensoreita (www.movesense.com), joita on MAIJU-älypotkupuvussa yksi jokaisessa hihassa/lahkeessa ja NAPPA-unipöksyissä yksi sensori edessä vatsan päällä.

Liikesensorilla mitataan kiihtyvyyttä (akselometri) ja kiertoliikettä (gyroskooppi) kolmessa eri suunnassa samanaikaisesti. Näistä tiedoista voidaan koostaa algoritmien avulla varsin tarkka arvio siitä, missä asennossa lapsi oli kullakin hetkellä tai minkälaista liikettä lapsi on tehnyt tuona hetkenä.


Ovatko älyvaatemittaukset lapselle turvallisia (esim.säteily)?

Älypukujen sensorit ovat samaa tekniikkaa, jota käytetään aktiivisuusrannekkeissa, älykelloissa ja puhelimissa. MAIJU-potkupuku lähettää mittaustietoa mobiililaitteeseen samalla Bluetooth-tekniikalla kuin kaikki muutkin nykyaikaiset kodin elektroniset laitteet. NAPPA-unipöksyt eivät ole yhteydessä mihinkään mittauksen aikana. Sekä älyvaatteissa käytetty sensori (Movesense) että nykyaikainen Bluetooth-tekniikka eivät aiheuta mitään tunnettuja terveysriskejä. Ne onkin hyväksytty kehon toimintojen mittaukseen kaikissa ikäryhmissä ja kaikilla talousalueilla, mukaan lukien Eurooppa (CE) ja Yhdysvallat (FDA). Movesense-sensorille on myönnetty myös virallinen lääkinnällisen laitteen MD-status (medical device).


MAIJU-älypotkupuvulla tehtävä mittaus

Mitä MAIJU-mittauksen aikana tapahtuu?

Potkupukumittaus toteutetaan kotona tai muussa tutussa ympäristössä, jossa lapsi voi liikkua jatkaa päivittäisiä toimintoja normaalisti. Puku toimitetaan kotiin sovittuna aikana ja vanhemmat pukevat sen lapsen päälle. Mittauksen aikana on tavoitteena rekisteröidä yhteensä vähintään yksi tunti lapsen spontaania ja vapaata toimintaa (leikkiä, liikettä). Rekisteröinti tapahtuu Bluetooth-yhteyden kautta suoraan puvun mukana toimitettuun matkapuhelimeen. Siksi vanhemman tulee varmistaa, että puhelin on koko mittauksen ajan Bluetooth-yhteyden etäisyydellä eli samassa tilassa lapsen kanssa tai ulkona enintään muutaman metrin etäisyydellä. Lisäksi vanhemmille voidaan antaa kyselylomakkeita täytettäväksi mittauksen aikana. 


Millä ikävälillä potkupukumittauksia tehdään?

Mittauksia toteutetaan tavallisesti 6-8 viikon välein alkaen noin 6 kk:n iästä aina 18 kk:n ikään asti. Mittausajankohdat voidaan tarkentaa lapsen, perheen ja projektin mukaan. 

Esimerkiksi PILKE-hankkeessa on 3-4 käyntiä BABA-keskuksessa, mutta muuten älyvaatteet toimitetaan suoraan kotiin lähettipalvelun kautta. 


NAPPA-unipöksyillä tehtävä mittaus

Mitä vanhempien tarvitsee tehdä unipöksymittauksen aikana?

NAPPA-mittauksia varten annamme kotiin mukaan (tai toimitamme lähettipalvelulla) vaipan päälle puettavat pöksyt. Ne puetaan lapsen vaipan päälle yöksi. Aamulla täytetään yhden sivun mittainen unipäiväkirjakysely kuluneesta yöstä. Mittaus tehdään 1-3 peräkkäisenä yönä. Vanhempien ei tarvitse huolehtia mittauksen aloituksesta tai lopetuksesta. Unipöksyjen mukana on vain niihin kiinnitetty sensori (ei puhelinta, kuten potkupukumittauksissa). Pöksyt voidaan palauttaa sovitusti lähettipalvelulla tai kirjekuoressa. 


Missä iässä unipöksymittaukset toteutetaan?

Unipöksymittaukset toteutetaan tyypillisimmin 6-8 kk:n ja 10-12 kk:n iässä. Esimerkiksi PILKE-tutkimuksessa unipöksymittaukset toteutetaan 7 kk- ja 12 kk-käyntien yhteydessä (käyntiä seuraavat kolme yötä). 

 

Yhteistyössä