BABACENTER
 
  • MITTAUSMENETELMIEN KEHITYSTYÖ
 

MITTAUSMENETELMIEN KEHITYSTYÖ

Aivosähkökäyrämittaus (EEG) voidaan toteuttaa useilla eri tavoilla. BABA on ollut aktiivinen suunnannäyttäjä vauvojen EEG-metodiikan kehitystyössä.

EEG-mittaus


On olemassa useita tapoja mitata EEG:tä, ja BABA on ollut aktiivinen suunnannäyttäjä vastasyntyneiden EEG-metodologian kehittämisessä. Monet tuloksistamme on tiivistetty multimediapaketteihin, joissa esitellään eri menetelmiä mitata korkealaatuista EEG-dataa (NEMO ja Preterm). BABAssa kehitetyistä materiaaleista on tullut maailmanlaajuisesti tärkeitä opetusresursseja.

Olemme myös kehittäneet multimodaalisen EEG-metodin keskosten aivojen tutkimiseen teho-osastolla. Uusi metodologiamme on mahdollistanut aivoyhteyksien tutkimisen varhaislapsuuden kehityksessä. 


EEG-analyysi


BABA on myös kehittänyt useita tapoja analysoida EEG-signaalia aiempaa paremmin. Näiden menetelmiemme avulla olemme tuottaneet uutta tietoa esimerkiksi keskosten spontaanista aivotoiminnasta ja vireystilan vaihtelusta sekä vauvan aivojen yhteyksistä. Olemme myös mukana tutkimushankkeissa, joissa kehitetään analyysimenetelmiä vauvan aivosähköilmiöiden reaaliaikaiseen tunnistamiseen ja aivojen kehityksen arvioinnin automatisointiin. 

Tarkempi kuvaus analyysimenetelmistä ja -tuloksista löytyy englanninkielisiltä sivuiltamme.  

 

Yhteistyössä