BABACENTER
 
  • PSYKOLOGISET MENETELMÄT
 

PSYKOLOGISET MENETELMÄT

Neuropsykologinen arvio

Neuropsykologinen arvio on keskeinen osa vauvatutkimusta. Neuropsykologisella arvioinnilla pyrimme arvioimaan lapsen neurokognitiivista kehitystä ja ymmärtämään miten erilaiset vauvavaiheen tapahtumat vaikuttavat lapsen kehitykseen. BABAssa neuropsykologinen arvio tehdään tavallisesti lapsen ollessa kahden vuoden ikäinen. Tutkimuskysymyksestä riippuen neuropsykologisia arviointeja toteutetaan myös myöhemmissä ikävaiheissa. Kahden vuoden ikäisien lasten neuropsykologinen arviointi sisältää kielentuoton ja ymmärtämisen, kognitiivisen toimintatason, hieno- ja karkeamotoriikan sekä sosio-emotionaalisen kehityksen arvioinnin. Lasten kasvaessa myös taidot eriytyvät ja arviointi on monipuolisempaa.

Vanhempien lasten neuropsykologisessa arvioinnissa tutkitaan kielen tuoton ja ymmärryksen lisäksi kielellistä päättelyä, näönvaraista hahmottamista ja päättelyä, tiedonkäsittelyn nopeutta, visuomotorisia taitoja, muistia, tarkkaavuuden säätelyä ja toiminnanohjausta. Keskeiset neuropsykologiset tutkimusmenetelmämme ovat kahden vuoden ikäisillä lapsilla BAYLEY-III ja vanhemmilla lapsilla WISC-IV (Weschler Intelligence Scale for Children) ja NEPSY-II (Developmental NEuroPSYchological Assessment).

Haastattelut ja lomakkeet

Laboratoriomme käyttää useita standardoituja haastatteluja ja kyselylomakkeita kattavan tiedon keräämiseksi. Esimerkkejä käyttämistämme haastattelu- ja kyselymenetelmistä ovat Beckin depressiokysely (BDI) ja Vahvuuksien ja vaikeuksien kysely (SDQ).

 

Yhteistyössä