BABACENTER
 
  • RAMAVA
 

RaMaVa on tutkimushanke, jossa selvitetään voiko raskauden aikana käytettävä mielialalääkitys vaikuttaa lapsen aivojen kehitykseen sekä miten lääkehoidon tai muiden äidin masennukseen liittyvien tekijöiden vaikutus näkyy myöhemmällä lapsuusiällä.

Tuloksia:

Suomessa masennusta lääkitään yleisesti SRI-lääkkeillä. Niiden käyttö raskausaikana ei aiheuta silminnähtäviä epämuodostumia. RaMaVa-tutkimuksessa tutkittiin vauvojen aivojen sähköistä toimintaa pian syntymän jälkeen, koska silloin voidaan selvittää pelkästään raskauden aikana tulleita lääkevaikutuksia paremmin kuin myöhemmällä iällä. Tutkittavana oli 22 vauvaa, joiden äiti oli raskauden aikana käyttänyt SRI-lääkkeitä. Verrokkiryhmänä oli 62 vauvaa, joiden äidit eivät olleet SRI-lääkkeitä. Tutkimuksessa havaittiin vastasyntyneiden käyttäytymisessä vain vähäisiä eroja ryhmien välillä, mutta vastasyntyneiden aivosähkötoiminnassa havaittiin useita eroja aivopuoliskojen välisessä kommunikaatiossa ja aivokuoren paikallisessa synkronoitumisessa. Nämä muutokset eivät olleet yhteydessä äidin psykiatriseen oireiluun, joten muutosten katsottiin liittyvän ensisijaisesti raskauden aikana käytettyyn lääkitykseen.

Tutkimuksessa nähdyt aivosähkötoiminnan muutokset olivat lieviä eikä vielä tiedetä onko niillä merkitystä lapsen aivojen myöhemmälle kehitykselle. Kokonaisuutena tutkimus vahvistaa nykykäsitystä raskaudenaikaisesta masennuksen hoidosta: Raskaudenaikaisen masennuksen hoito on tärkeää sekä äidin että vauvan terveydelle. Terapia ja muut lääkkeettömät hoidot ovat odotusaikana ensisijaisia, mutta vaikeassa masennuksessa lääkkeet voivat olla tarpeen. Suositusten mukaan hoitoon tulisi aina kuulua myös terapiaa. Toisaalta jos äidillä on entuudestaan SRI-lääkitys, lääkityksen purkamista olisi syytä harkita lääkärin kanssa ja äidin tilaa tulisi seurata huolellisesti.

Linkit:

Newborn Brain Function Is Affected by Fetal Exposure to Maternal Serotonin Reuptake Inhibitors. Mari Videman; Anton Tokariev; Heini Saikkonen; Susanna Stjerna; Hannu Heiskala; Outi Mantere; Sampsa Vanhatalo. Cerebral Cortex 2016; doi: 10.1093/cercor/bhw153 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27269962

Kesto: 2011-2016

 

Yhteistyössä