BABACENTER
 
  • FYSIOLOGISET MENETELMÄT
 

FYSIOLOGISET MENETELMÄT

Aivosähkökäyrämittaus

Aivosähkökäyrämittaus (electroencephalography, EEG) on keskeinen BABAssa käytössä oleva tutkimusmenetelmä. EEG mittaa aivojen pintaosien, kuten aivokuoren, sähköistä toimintaa pään pinnalle asetettavien elektrodien avulla. EEG -mittausta voidaan käyttää myös herätevastemittauksiin, jolloin tutkitaan aivojen tapaa käsitellä aisti-informaatiota, kuten näkö- tai kosketusinformaatiota. Multimodaalinen rekisteröinti tarkoittaa sitä, että samassa tutkimuksessa käytetään erilaisia aistiärsykkeitä. BABAssa käytettävät ärsykkeet ovat ensisijaisesti visuaalisia tai somatosensorisia.

Vauvojen EEG tutkimuksien vaihtoehtoisiin toteuttamistapoihin ja käytännön näkökulmiin voi tutustua NEMO-multimediapaketin kautta. Se on laajin maksuttomasti käytettävissä oleva opetusmateriaali vauvojen EEG tutkimuksista. NEMO multimediapaketti on tuotettu NEMO-tutkimuskonsortiota varten.

Interaktiivisessa multimediapaketissa kuvataan animaatioiden tukemana aivojen rakenteellista ja toiminnallista kehittymistä pienillä keskosilla.

Silmänliikkeiden Seuranta

Vauvan silmänliikkeiden seuranta, eli katsekäyttäytymisen tutkiminen, on noussut nopeasti erittäin suosituksi tutkimusmenetelmäksi kehitys- ja neuropsykologisessa tutkimuksessa. Meillä BABAssa silmänliiketutkimukset ovat olleet osa tutkimusmenetelmiämme jo vuodesta 2010. BABA olikin yksi ensimmäisiä sairaalaympäristössä toimivia kliinisen tutkimuksen keskuksia, jotka ottivat silmänliikemittaukset käyttöön.

Vauvan katsekäyttäytyminen tarjoaa tutkijalle tietoa vauvan näköhavaitsemisesta, oppimisesta, muistista ja näönvaraisen tarkkaavuuden säätelystä. Silmänliiketutkimus perustuu infrapunavalolähteen ja kameran käyttöön lapsen katsellessa kuvia näyttöruudulta. BABA:ssa käytössä olevilla silmänliikekameroilla tutkimusta tehdessä lapseen ei tarvitse kiinnittää mittalaitteita. Nykyhetkellä hyödynnämme silmänliiketekniikkaa sekä vauvan näköprosessoinnin että laajemmin neurokognitiivisen kehityksen tutkimuksessa lasten ollessa 3-8 kuukauden ikäisiä.

 

Yhteistyössä