BABACENTER
 
  • MITTAUSMENETELMIEN KEHITYSTYÖ
 

MITTAUSMENETELMIEN KEHITYSTYÖ

Aivosähkökäyrämittaus (EEG) voidaan toteuttaa useilla eri tavoilla. BABA on ollut aktiivinen suunnannäyttäjä vauvojen EEG-metodiikan kehitystyössä.

Keskeisiä BABAssa tuotettuja mittausmetodiikan kehitysaskeleita on kerätty multimediapaketteihin, joissa kuvataan erilaisia tapoja toteuttaa laadukas aivosähkökäyrämittaus vauvoilla. Näistä BABAssa tuotetuissa multimediapaketeista on tullut keskeisiä vauvojen EEG-tutkimusten oppimismateriaaleja maailmanlaajuisesti.

EEG-Mittaus

On olemassa useita tapoja mitata EEG:tä ja BABA on ollut aktiivinen suunnannäyttäjä vastasyntyneiden EEG-metodologian kehittämisessä. Useat BABA:n kehitykset on tiivistetty multimediapaketeissa, jotka osoittavat eri tavat mitata korkealaatuista EEG-dataa. Tästä BABA:ssa kehitetystä materiaalista on tullut tärkeä opetusresurssi ympäri maailman.

Olemme myös kehittäneet multimodaalisen EEG-metodin keskosten aivojen tutkimiseen teho-osastolla. Uusi metodologiamme on mahdollistanut aivoyhteyksien tutkimisen varhaislapsuuden kehityksessä.

EEG-Analyysi

Laadukkaiden mittausmenetelmien lisäksi kehitämme BABA:ssa aktiivisesti myös analyysimenetelmiä. BABA on tuottanut useita tapoja analysoida EEG-signaalia aiempaa paremmin. Olemme:

  1. tunnistaneet keskeisen, pikkukeskosilla aivosähkökäyrässä havaittavan, spontaanin aivotoiminnan ilmiön (SAT, spontaneous activity transients)
  2. kehittäneet useita analyysitapoja, joilla voidaan mitata vauvan aivojen yhteyksiä eli konnektiivisuutta (esim. ASI, event-level phase synchrony, bimodality, PAC/nestedness, phase-phase correlation, ja amplitude-amplitude correlation)
  3. suunnitelleet ja validoineet menetelmän keskosien vireystilan syklisen vaihtelun mittaamiseen (BAC, brain activity cycling)
  4. mukana tutkimustyössä, joissa hyödynnetään laajasti tilastotieteellisiä menetelmiä vauvan aivosähkökäyrässä havaittavien purskeiden reaaliaikaiseen tunnistamiseen ja niiden ennustearvon määrittelyyn lapsen kehityksen kannalta
  5. tehneet yhteistyötä tutkimuksissa, joissa tuodaan esiin toimivia ratkaisuja automaattiseen aivojen kehityksen tason arviointiin

Voit tutustua menetelmien käytännön soveltamiseen tästä.

 

Yhteistyössä